Complete.Org: Mailing Lists: Archives: freeciv-data: December 2001:
[freeciv-data] Re: PATCH: Swedish Natural City Names
Home

[freeciv-data] Re: PATCH: Swedish Natural City Names

[Top] [All Lists]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index] [Thread Index]
To: freeciv-data@xxxxxxxxxxx
Cc: bugs@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [freeciv-data] Re: PATCH: Swedish Natural City Names
From: Erik Sigra <sigra@xxxxxxx>
Date: Tue, 11 Dec 2001 18:14:10 +0100
Reply-to: freeciv-data@xxxxxxxxxxx

tisdagen den 11 december 2001 18.12 skrev du:
> -- Binary/unsupported file stripped by Listar --
> -- Type: text/x-diff
> -- File: swedish_natural_city_names.diff

OK, I'll just paste it here:

Index: swedish.ruleset
===================================================================
RCS file: /home/freeciv/CVS/freeciv/data/nation/swedish.ruleset,v
retrieving revision 1.5
diff -u -3 -p -r1.5 swedish.ruleset
--- swedish.ruleset   2001/10/12 12:22:25   1.5
+++ swedish.ruleset   2001/12/11 17:03:26
@@ -2,8 +2,12 @@
 
 name=_("Swedish")
 plural=_("?plural:Swedes")
-leader="Gustav Vasa", "Erik", "Karl", "Christine"
-leader_sex="Male", "Male", "Male", "Female"
+
+leader=
+ "Erik Segergäll", "Olof Skötkonung", "Gustav Vasa", "Erik", "Karl",
+ "Christine"
+
+leader_sex="Male", "Male", "Male", "Male", "Male", "Female"
 flag="f.sweden"
 flag_alt = "-"
 city_style = "European"
@@ -21,12 +25,71 @@ tech_goals = "Map Making", "The Republic
 wonder="Magellan's Expedition"
 government="Democracy"
 
+; Kort upplysning om ortnamnens betydelser och ursprung
+; =====================================================
+;
+; BIRKA betyder Björkö
+;
+; BORG (källa: Våra ord)
+;  fornsvenska islänska <borg>; gemensamt germanskt ord (tyska
+;  <Burg>, engelska <Borough>), besläktat med [berg]
+;
+; HULT (källa: Våra ord)
+;  skogsdunge, liten skog: fornsvenska <hult>, isländska <holt>;
+;  gemensamt germanskt ord (tyska <Holz> trä, skog) med släktingar i
+;  ett flertal andra indoeuropeiska språk
+;
+; HUS
+;  fornsvenska isländska <hús>; gemensamt germanskt ord (tyska
+;  <Haus>, engelska <house>) av dunkelt ursprung; jämför [hos],
+;  [hysa]
+;
+; KIRUNA samiska <giron>, fjällripa
+;
+; KÖPING (källa: Våra ord)
+;  fornsvenska <køpunger> handelsplats; jämför isländska <kaupangr>,
+;  sammansättning av [köpa] och <-angr> (fornsvenska <-anger>) äng,
+;  gräsplats
+;
+; JOKK samiska bäck
+;
+; OR flodmynning (i till exempel <Orsa>)
+;
+; SAL (källa: Våra ord)
+;  fornsvenska <sal>, isländska <salr>; gemensamt germanskt ord
+;  (tyska <Saal>), troligen med grundbetydelsen 'stort hus för
+;  gästabud; boning' (i ortnamn till exempel <Sala>, <Uppsala>)
+;
+; TORP (källa: Våra ord)
+;  fornsvenska isländska <þorp> liten utgård, nyodling; gård, by,
+;  norska <torp>; gemensamt germanskt ord (tyska <Dorf> by, se
+;  [tölp]), möjligen med grundbetydelsen 'hus'
+;
+; TUN (källa: Våra ord)
+;  gårdsplats (om fornnordiska förhållanden): av isländska <tún>
+;  inhägnad jord, hemmaägor (i svenska ortnamn som <Tuna>, <Sigtuna>
+;  med flera); gemensamt germanskt ord (tyska <Zaun> gärdesgård,
+;  engelska <town> stad) med ursprunglig betydelse 'hägnad,
+;  gärdsgård' (gotländska <tun> gärdsgård) och med motsvarighet i
+;  keltiska språk
+
 cities =
- "Stockholm", "Uppsala", "Sollentuna", "Sigtuna", "Birka",
- "Norrköping", "Linköping", "Örebro", "Gävle", "Västerås",
- "Göteborg", "Karlstad", "Växjö", "Kalmar", "Visby",
- "Malmö", "Helsingborg", "Ystad", "Lund", "Luleå", "Kiruna",
- "Halmstad", "Östersund", "Nyköping", "Söderhamn", "Sundsvall",
- "Piteå", "Skellefteå", "Umeå", "Jönköping", "Kristianstad",
- "Karlskrona", "Mora", "Oskarshamn", "Hässleholm", "Falun",
- "Viborg", "Holmgård", "Orsa", "Trollhättan", "Jokkmokk"
+ "Uppsala", "Sigtuna", "Sollentuna", "Husaby", "Falun", "Mora",
+ "Visby", "Viborg", "Gävle", "Göteborg", "Karlstad", "Kalmar",
+ "Helsingborg", "Ystad", "Lund", "Halmstad", "Kristianstad",
+ "Karlskrona", "Trollhättan", "Åstorp"
+
+river_cities =
+ "Örebro", "Luleå", "Piteå", "Skellefteå", "Umeå", "Jokkmokk", "Åhus"
+
+coastal_river_cities = "Orsa"
+
+grassland_cities = "Linköping", "Norrköping", "Jönköping", "Nyköping"
+
+coastal_cities =
+ "Birka", "Holmgård", "Stockholm", "Malmö", "Växjö", "Hässleholm",
+ "Östersund", "Oskarshamn", "Söderhamn", "Sundsvall"
+
+hills_cities = "Västerås", "Kiruna"
+
+forest_cities = "Karlskoga", "Hultsfred", "Skoghall"


[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]